Much / Many / A lot of / Lots of / Little / Few

grammartime

 

Op de pagina kun je uitleg krijgen over Much / Many / A lot of / Lots of / Little / Few  en oefenen met Much / Many / A lot of / Lots of / Little / Few.

‘I have much money’? of ‘I have many money’?  Of toch ‘I have a lot of money’?  Of stiekem toch ‘I have  lots of money’?    Of stel je voor dat je geen geld hebt: I’ have little money’?  of ‘I have a few money’?

Lastig? Helemaal niet! Als je maar kunt tellen! Hoe?

Kijk het filmpje en maak de opdrachten!

 

Oefenen

Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht  4
Opdracht  5