Grammatica klas 1 P2: de ‘s van bezit

mcdonalds

Dit logo heb je vást eerder gezien. Is die ‘s je al eens opgevallen?  Die ‘s heeft met bezit te maken: Dit is het restaurant van meneer of mevrouw McDonald.  In het Nederlands gebruik je het ook: Dat is Caroline‘s tas; Is dat Bob‘s stoel?  In drie stappen weet je wat je moet doen!

1.  In het Engels werkt het net zo (makkelijk, daar houden we van!)

Dat is Caroline‘s tas           Is dat Bob‘s stoel?

That is Caroline‘s bag        Is that Bob‘s chair?

2.  Als een woord in het enkelvoud al op een S eindigt….doe je precies hetzelfde! (ook al klinkt of staat het gek, gewoon doen!)

It’s my sister‘s birthday on Sunday.   – Het is mijn zusje’s verjaardag op zondag.

3.  Als een woord in het meervoud op een S eindigt, dan zet je alleen een ‘ (apostrof of hoge komma) achter je woord.

It’s my friends birthday party next week.   –  Het is het verjaardagsfeestje van mijn vrienden dit weekend.

Lastig?  kijk maar even naar deze plaatjes.

sss

Op het eerste plaatje gaat het om één broer, op het tweede plaatje om twee broers. Op het derde plaatje gaat het om één vrienden, op het vierde plaatje om twee vrienden.  Daarom krijg je op de eerste plaatjes wél een ‘s en op de tweede plaatjes alleen een hoge komma ‘

Meer uitleg?

Oefenen?

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4  (goed of fout)

Oefening 5  (klik op ‘click here to take test’